Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Pravidla registrace do turnaje McDonald’s Cup 25. ročník (dále jen „Turnaj“)

Do Turnaje se mohou zaregistrovat pouze základní školy – příspěvkové organizace či školské právnické osoby se sídlem na území České republiky (dále jen „Škola“).

Účastníkem Turnaje se stane Škola splňující podmínky výše uvedené, která v termínu od 6.11.2024 do 24.3.2024 platně provede registraci na webu mcdonaldscup.cz, kde nalezne elektronický registrační formulář, do kterého zadá následující údaje: jméno a příjmení osoby, která je oprávněná jednat za základní školu, e-mailová adresa a telefonní číslo osoby, která je oprávněná jednat za základní školu, uživatelské jméno a heslo, IČO základní školy, název základní školy, adresa základní školy, okres základní školy a udělí svůj souhlas s oprávněním jednat za Školu a se zpracováním osobních údajů (dále jen „Registrační formulář“).

Každá jednotlivá Škola se může do Turnaje registrovat na základě svého IČO pouze jednou. Vyplnit Registrační formulář a provést tak registraci do Turnaje je oprávněna provést pouze osoba, která je oprávněna jednat za základní školu jako její statutární orgán (ředitel či zástupce ředitele školy). Jiné osoby mohou provést registraci do Turnaje pouze se souhlasem statutárního orgánu Školy včetně jeho souhlasu jak s účastí Školy v Turnaji, tak s jeho podmínkami, včetně souhlasů se zpracováním osobních údajů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Turnaji nebo jednající v rozporu s pravidly registrace do Turnaje nebudou do Turnaje zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Turnaje byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti či registrace do Turnaje, bude tato ze Turnaje bez náhrady vyloučena.